Wrocławska Anarchia Kartonowa

Menu:

WAK - oto my
Spotkania - info i archiwum
WSMK 2015
WSMK 2014
WSMK 2013
WSMK 2012
WSMK 2011
WSMK 2010
WSMK 2009
WSMK 2008
WSMK 2007
WSMK 2006
Materiały do pobrania
Kontakt z nami

Powrót do głównej

REGULAMIN

IX -go Konkursu i Wystawy
"Wrocławskie Spotkanie Modelarzy Kartonowych 2014"
oraz
XI Zlot Uczestników Internetowego Forum "Konradusa"

Wrocław 6-8 Czerwca 2014


 1. Organizatorzy

  • Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
  • Grupa entuzjastów modelarstwa kartonowego "Wrocławska Anarchia Kartonowa"

 2. Termin oraz miejsce Konkursu i Wystawy

  • 6-8 Czerwca 2014
  • Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu - Wrocław ul. Hugona Kołłątaja 20

 3. Postanowienia ogólne

  • Impreza składa się z dwóch części - konkursu i wystawy
  • Udział w konkursie mogą wziąć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni
  • Podstawowym materiałem, do budowy modeli winien być papier w różnych postaciach.
  • Komisja Sędziowska ma prawo do weryfikacji samodzielnego wykonania zgłoszonych do konkursu modeli poprzez bezpośrednią rozmowę z wykonawcą.
  • Modele do udziału w wystawie mogą być na dowolnym etapie wykonania i nie muszą być dostarczane przez ich wykonawcę
  • Modele wykonane przez "Wrocławską Anarchię Kartonową" mogą brać udział tylko w wystawie. Modele te brane są pod uwagę jedynie w głosowaniach o Grand Prix i Nagrodę Publiczności.
  • Nie ma limitu wystawianych modeli przez jednego uczestnika.
  • Udział w konkursie i wystawie jest bezpłatny.
  • Komisja ma prawo nie dopuścić modelu do wystawy.
  • W kwestiach spornych rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

 4. Program

  • piątek, 6 czerwca 2014
   • 15.00 - 18.00 przyjmowanie modeli

  • sobota, 7 czerwca 2014
   • 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli
   • 12.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy
   • godziny wieczorne - spotkanie uczestników Forum "Konradusa" i gości w Barze "U Misia"

  • niedziela, 8 czerwca 2014
   • 9.00 - 13.00 zwiedzanie wystawy
   • 13.00 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
   • 14.00 - 15.00 odbieranie modeli

 5. Klasy konkursowe

  • Klasa 1: kartonowe ABC (modele wykonane przez modelarzy do lat 13)
  • Klasa 2: kartonowy świat Alvara Hansena
  • Klasa 3: samoloty, śmigłowce i szybowce
  • Klasa 4: okręty, statki
  • Klasa 5: pojazdy kołowe i gąsienicowe
  • Klasa 6: pojazdy szynowe
  • Klasa 7: budowle, dioramy
  • Klasa 8: figurki, pojazdy kosmiczne, artyleria, broń i inne

  W klasach nie ma podziału na kategorie wiekowe (wyjątek - kartonowe ABC) oraz na klasy standard i otwartą.

  Do klasy 2 zostaną przyporządkowane modele opracowane przez Alvara Hansena jak i modele ruchome, nieszablonowe, prezentujące bardzo dowolne podejście do modeli kartonowych jako bazy wyjściowej do wykonania ostatecznego obiektu.

 6. Zgłoszenia

  Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie prosimy o pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa do 25.05.2014 na adres listowy: Wrocławskie Spotkania Modelarzy Kartonowych 2010, ul. Kleczkowska 46/4 50-227 Wrocław lub na e-mail: wak@konradus.com

  Modele do konkursu powinny być dostarczone wraz z dokumentacją, z której korzystał wykonawca modelu. Minimalna dokumentacja to okładka i opis z oryginalnej wycinanki, a w przypadku modeli budowanych od podstaw - bądź, w których dokonano zmian w stosunku do oryginalnego wydawnictwa - dokumentacja, z której korzystał wykonawca.

  Formularz zgłoszeniowy - WSMK 2014  Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie xls (MS Excel, Open Office) - wypełnij na komputerze i odeślij mailem wak@konradus.com
  Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie jpg - wydrukuj, wypełnij i odeslij pocztą lub zeskanuj i wyślij mailem wak@konradus.com

  Kto chce pokazać model ale bez udziału w konkursie - nie zaznacza pola w kolumnie "konkurs".
  Kto chce pokazać model anonimowo - nie zaznacza pola "Zgoda na prezentację danych osobowych przy modelu".
  Wystawiający więcej niż 10 modeli wypełnia odpowiednią liczbę zgłoszeń. Dla porządku proszę je spiąć.

  Metryczka modelu / obiektu - WSMK 2014  Pobierz metryczkę modelu/obiektu w formacie doc (MS Word, Open Office) - wypełnij na komputerze i odeślij mailem wak@konradus.com
  Pobierz metryczkę modelu/obiektu w formacie jpg - wydrukuj, wypełnij i odeslij pocztą lub zeskanuj i wyślij mailem wak@konradus.com

  Pozycję "wykonawca modelu" proszę wypełnić dopiero po dokonaniu oceny przez komisję sędziowską!
  Rozmiar metryczki - A5


 7. Zasady Oceny i Nagrody

  Ocena modeli w każdej klasie konkursowej będzie przeprowadzona przez komisję sędziowską wybraną przez organizatorów. Sędziowie nie mogą wystawiać modeli w klasie przez siebie ocenianej. Przy ocenie modeli będzie brane pod uwagę: wrażenie ogólne (estetyka, czystość i poprawność wykonania), wkład pracy, oraz wizualna zgodność z załączoną dokumentacją.

  W klasach 2-7 wyróżnione zostaną dwa modele (po dwa w każdej klasie) - przy czym nie mogą to być modele tego samego wykonawcy (dopuszcza się wyróżnienie modeli tego samego wykonawcy pod warunkiem, że są one wystawiane w różnych klasach). Wykonawcy wyróżnionych modeli otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 8. Dodatkowe nagrody i wyróżnienia

  Organizatorzy dopuszczają dodatkowe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez instytucje i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami.

  Podczas wystawy przyznane będą następujące nagrody specjalne:

  • GRAND PRIX Wrocławskiego Spotkania Modelarzy Kartonowych 2014
  • GRAND PRIX Publiczności przyznawana w drodze głosowania przez zwiedzających wystawę
  • Inne puchary i nagrody ufundowane przez miedzy innymi przez Rektorów Uczelni Wojskowych, Dowódców Jednostek Wojskowych, wydawców modeli kartonowych , Firmy Wydawnicze .Każdy z nich ma prawo samodzielnie wybrać najlepiej, jego zdaniem, wykonany model i przyznać nagrodę.

 9. Prezentacje i konkursy towarzyszące

  • Prezentacja innych form modelarstwa
  • Pokazy obiektów opracowanych w technice 3D
  • Warsztaty modelarskie
  • Gielda modelarska

 10. Organizatorzy zapewniają nadzór nad wystawionymi modelami. Zawodnicy biorą odpowiedzialność za pozostawione modele.


Sponsorzy WSMK 2014:@konradus aktualizacja: 2015.05.05